• CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN CÔNG TY

CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN CÔNG TY

Các thông tin trên ĐKKD nếu có sự thay đổi cần phải làm cập nhật hoặc bổ sung thông tin tới Sở kế hoạch và đầu tư:

– Điện thoại

– Email, Fax, website

– Vốn điều lệ

– Tỷ lệ sở hữu của các thành viên

– Thông tin của người đại diện hoặc người sở hữu trên ĐKKD: CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện tại…. tất cả các thông tin này nếu có thay đổi theo quy định đều phải làm cập nhật thông tin.

Thời gian thực hiện:

5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày ký đủ hồ sơ

Chi phí:  

Tùy từng thông tin cập nhật, phí trong khoảng 500.000đ – 1.200.000đ (Lưu ý: Cập nhật nhiều thông tin cũng chỉ tính phí 1 lần)

Leave Comments

0989 956 515
0989956515