• THÊM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

THÊM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp có quyền thêm, bớt ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, Doanh nghiệp cần thông báo tới Sở kế hoạch và đầu tư. 

I. Thông tin cần cung cấp:

– Mô tả ngành nghề cần thêm

– Mô tả ngành nghề cần bỏ (nếu có)

II. các bước thực hiện

– Sau khi có thông tin, đối chiếu theo mã ngành nghề kinh doanh cập nhật mới nhất, sẽ lựa chọn các mã ngành phù hợp

– Soạn hồ sơ bổ sung ngành nghề gửi tới Sở kế hoạch và đầu tư: Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD, quyết định, biên bản.

III. Thời gian thực hiện

5 – 7 ngày làm việc

IV. Chi phí

Tổng chi phí là 1.000.000đ – 1.500.000đ (Phụ thuộc số lượng ngành nghề cần thêm)

(Lưu ý: Tất cả các dịch vụ, Bình Yên đều giao nhận tận nơi của Quý khách)

Leave Comments

0989 956 515
0989956515