• DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

– Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc trọng tài

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của Đại lý thuế Bình Yên sẽ hỗ trợ quý Doanh nghiệp thực hiện những thủ tục đó một cách nhanh nhất, an tâm nhất và đảm bảo về pháp lý. Nội dung thực hiện dịch vụ :

I. Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp:

– Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;

– Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đaị hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;

– Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;

– Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, các nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động;

– Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;

– Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

– Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế.

– Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;

– Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

– Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

II. Hồ sơ giải thể

– Thông báo quyết định giải thể

– Biên bản họp, quyết định giải thể, danh sách người lao động, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, báo cáo thanh lý tài sản, biên bản thanh lý tài sản, giấy xác nhận trả dấu Công an (đối với Doanh nghiệp thành lập trước tháng 06/2016)

– Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cam kết không hoàn thuế, thông báo hủy hóa đơn và các báo cáo liên quan (nộp online), công văn xác nhận không nợ thuế hải quan (nếu Doanh nghiệp đăng ký xuất nhập khẩu)

III. Các bước thực hiện

Theo luật mới quy định, đầu tiên phải nộp thông báo quyết định trên Sở kế hoạch và đầu tư (trước đây là nộp ở chi cục thuế):

– Thông báo quyết định giải thể (nộp tại Sở kế hoach và đầu tư)

– Chốt thuế Hải quan (nếu doanh nghiệp đăng ký xuất nhập khẩu)

– Quyết toán thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Nộp hồ sơ giải thể (Sở kế hoach và đầu tư)

IV. Thời gian thực hiện

– Thời gian thực hiện trên Sở kế hoạch và đầu tư của 2 bước (thông báo quyết định giải thể, và giải thể) là 10-14 ngày làm việc, thời gian chờ đăng bố cáo giải thể là 30 ngày.

– Thời gian chốt thuế Hải quan là 5-7 ngày làm việc

– Thời gian quyết toán thuế khoảng 10-15 ngày

Các bước trên có thể thực hiện đồng thời hoặc liên tiếp không cần đợi xong từng bước

V. Chi phí

Chi phí không cố định cho từng công ty, phụ thuộc vào các phương án xử lý: quyết toán thuế, thanh lý tài sản, chế độ người lao động…. nhưng thấp nhất là 3.000.000đ

Tư vấn: 0989.956.515  – 0862.515.995

(Tất cả các dịch vụ, Bình Yên đều phục vụ tận nơi của Quý khách)

Leave Comments

0989 956 515
0989956515