THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Thông tin cần cung cấp để thay đổi địa chỉ Công ty:

– Mã số thuế Công ty

– Địa chỉ dự kiến chuyển đến. Lưu ý: trừ chung cư/ tập thể. Địa chỉ này cần treo biển Công ty sau khi chuyển đến. Có thể sẽ tiếp cán bộ thuế kiểm tra trụ sở mới.

Các bước thực hiện:

1. Chốt thuế chuyển quận (Nếu thay đổi địa chỉ cùng Quận/Huyện thì không phải làm bước này):

– Thời gian dự kiến: 10 ngày làm việc

– Hồ sơ: Mẫu 08 và các báo cáo chốt thuế.

2. Làm thay đổi trên Sở kế hoạch và đầu tư

– Thời gian dự kiến: 5-7 ngày làm việc

– Hồ sơ gồm: Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD, Quyết định, biên bản họp

Chi phí:

Tổng chi phí từ: 1.500.000đ – 2.100.000đ

Tổng thời gian thực hiện: 15-17 ngày làm việc

Leave Comments

0989 956 515
0989956515