• TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên muốn tạm dừng hoạt động cần lưu ý:

– Thông báo tới Sở kế hoạch và đầu tư chậm nhất là trước 03 ngày

– Thời hạn tạm ngừng tối đa mỗi lần là 01 năm và không quá 2 năm liên tiếp

– Khi hết thời hạn tạm ngừng, tự động khôi phục trạng thái, Doanh nghiệp không cần phải làm gì

I. Thông tin cần cung cấp

– Mã số thuế

– Ngày dự kiến tạm dừng

II. Hồ sơ

– Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD

– Quyết định, biên bản họp

III. Thời gian

3 – 5 ngày làm việc

IV. Chi phí

Trọn gói 1.000.000đ

Tư vấn: 0989.956.515  – 091.157.3681

(Tất cả các dịch vụ, Bình Yên đều phục vụ tận nơi của Quý khách)

Leave Comments

0989 956 515
0989956515