Chuyên mục: TIN TỨC

 • Phần mềm có chịu thuế GTGT không??? Thuế TNDN được hưởng chính sách ưu đãi như thế nào???

  Hoạt động sản xuất kinh doanh phần mềm là một trong những ngành nghề được khuyến khích chính vì vậy doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phần mềm được hưởng nhiều ưu đãi thuế. Sau đây Đại lý thuế Bình Yên sẽ chia sẻ thuế GTGT, TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất kinh […]
  Xem thêm
 • Chiết khấu thanh toán

  Xin chào, Cho tôi hỏi, công ty chứng tôi bán hàng. Hợp đồng bán có thỏa thuận khoản chi chiết khấu thanh toán khi khách hàng trả đủ tiền mua hàng đúng hạn. Chứng từ chi là phiếu chi tiền hoặc chuyển khoản cho khách hàng. Cho tôi hỏi chi phí chiết khấu bằng tiền […]
  Xem thêm
 • Mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn

  lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC) kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: – Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực […]
  Xem thêm
 • Xuất hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng nội bộ

  Hàng hóa luân chuyển nội bộ là hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ […]
  Xem thêm
 • Khoản chi trang phục cho người lao động

  1. Chi trang phục cho nhân viên bằng tiền Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa […]
  Xem thêm
 • Đã có thông tư hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

  Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Đẩy mạnh việc triển khai hóa đơn điện tử Nội dung Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy […]
  Xem thêm
0989 956 515
0989956515