• HOÀN THUẾ GTGT

HOÀN THUẾ GTGT

( Từ 3% – 10% số tiền thuế được hoàn, tối thiểu 10.000.000đ )

I- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
1. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị chứng từ, sổ sách kế toán để hoàn thuế.
2. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng đều chỉnh hồ sơ hoàn thuế GTGT.
3. Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT.
4. Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế GTGT.
5. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
6. Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.
7. Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.
8. Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.
9. Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.
Khách hàng chuẩn bị và cung cấp chứng từ, số sách kế toán theo yêu cầu.
II- PHÍ DỊCH VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
1.Phí dịch vụ hoàn thuế VAT
Phí dịch vụ: Từ 3% đến 10% số tiền được hoàn.
Phí dịch vụ tối thiểu 10.000.000 đồng/ hồ sơ
2.Tiến độ thanh toán
-Đợt 1 : Ứng 50% phí dịch vụ, ngay khi ký hợp đồng.
-Đợt 2 : Ứng 20% phí dịch vụ, ngay khi cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế.
-Đợt 3 : Thanh toán phí dịch vụ còn (30%) lại sau khi có quyết định hoàn thuế.

Leave Comments

0989 956 515
0989956515