• QUYẾT TOÁN THUẾ

QUYẾT TOÁN THUẾ

1. Công việc khi thực hiện dịch vụ quyết toán thuế
– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ;
– Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, báo cáo thuế của doanh nghiệp;
– Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
– Kiểm tra chứng từ kế toán;
– Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
– Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
– Phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
– Tính khấu hao tài sản cố định;
– Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán;
– Tính toán giá thành sản phẩm;
– Kết chuyển, tổng hợp thông tin;
– Lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
– Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
– Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
– In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
– Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo quyết toán thuế…
2. Công viêc của khách hàng khi thực hiện dịch vụ quyết toán thuế
– Cung cấp thông tin : Các hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; bảng lương nhân viên; hợp đồng; công nợ; các báo cáo thuế ….
– Trao đổi về quy trình hoạt động của doanh nghiệp

Leave Comments

0989 956 515
0989956515