• XÂY DỰNG HỆ THỐNG KT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KT

1. Xác định mục đích, yêu cầu

Tràng An sẽ đến đơn vị để nắm bắt mục đích, nhu cầu.

2. Khảo sát thực tế

– Mục đích : Nắm được thực trạng, thực tế hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các phương án phù hợp.

– Khảo sát về hệ thống kế toán hiện tại, khảo sát về sự luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận, khảo sát về quy trình mua hàng, nhập kho, khảo sát về quy trình bán hàng, xuất kho ….

3. Xây dựng các quy trình và các biểu mẫu có liên quan

Quy trình mua hàng, nhập kho hàng.

Quy bán hàng, xuất kho.

Quy trình chi tiền.

Quy trình thu tiền.

Quy trình luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận đến bộ phận kế toán.

Quy trình kiểm tra chứng từ, nhập dữ liệu, kết xuất ra các báo cáo theo các mục tiêu đề ra. ….

4. Hoàn thiện quy trình theo ý kiến đóng góp của doanh nghiệp.

5. Hướng dẫn, đào tạo và triển khai.

6. Kiểm tra, theo dõi và chỉnh sửa cho phù hợp.

7. Nghiệm thu và bàn giao.

8. Phí dịch vụ:

Phí cho dịch vụ dựa trên quy mô của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và mức độ phức tạp và hiệu quả thực tế của công việc hoàn thành.

Phí dịch vụ  tối thiểu : 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

9. Tiến độ thanh toán

– Đợt 1: Tạm ứng 30% phí ngay khi ký hợp đồng.

– Đợt 2: Tạm ứng 40% ngay khi thực hiện  công việc Xây dựng các quy trình, biểu mẫu.

– Đợt 3: Thanh toán phần còn lại trước khi gửi các quy trình, biểu mẫu cho khách hàng góp ý.

10. Thời gian hoàn thành: Từ 1 2 tháng

Leave Comments

0989 956 515
0989956515