Chuyên mục: 1

  • Công ty mới thành lập cần làm gì?

    01. Treo biển Công ty: Thông thường làm biển mica khổ A4, có đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế. 02. Hồ sơ khai thuế ban đầu: Tờ khai lệ phí môn bài (nộp qua mạng). Đây là việc quan trọng nhất. Thời hạn nộp tờ khai là trước ngày 30/01 năm sau năm […]
    Xem thêm
0989 956 515
0989956515